Menu
Strona głowna  /  O nas
O nas
       
 

       Przedszkole Samorządowe "Michałki" w Strzyżowie to  dwa duże odremontowane budynki połączone przewiązką z 11 przestronnymi salami zajęć dla dzieci, salą zajęć muzyczno-ruchowych, jadalnią, nowoczesną kuchnią oraz pomieszczeniami administracyjnymi i socjalnymi. Sale zajęć dla dzieci są duże, kolorowe, słoneczne, wyposażone w bezpieczne meble, sprzęty i zabawki oraz posiadające nowoczesne zaplecze sanitarne. Na dużych przedszkolnych korytarzach znajdują się szatnie dla dzieci. Kuchnia przedszkolna jest przestronna, nowoczesna, stale doposażana, posiada dobrze opracowany i wdrażany system HACCAP. Przygotowywane posiłki są zdrowe, smaczne, urozmaicone, bogate w wartości odżywcze, stale wzbogacane o nowe potrawy. Kadra MGPP to wysoko wykwalifikowani nauczyciele z praktyką zawodową, opiekuńcza i życzliwa dzieciom i rodzicom obsługa. Przedszkole otaczają duże, ogrodzone ogrody- place zabaw, z trawiastą nawierzchnią. Obydwa ogrody zagospodarowane są atrakcyjnym sprzętem do zabaw oraz dużą piaskownicą, część terenu przeznaczona jest do zabaw ruchowych, uprawiania sezonowych sportów, imprez rekreacyjnych, przy wykorzystaniu łagodnego zbocza i dużej wypłaszczonej powierzchni trawiastej.

 

Kadra

20 nauczycieli , w tym wszyscy posiadają studia magisterskie

6 nauczycieli ukończyło dodatkowo studia podyplomowe, logopedię, oligofrenopedagogikę, terapię pedagogiczną

Awans zawodowy

14 nauczycieli dyplomowanych

1 mianowany

5 kontraktowych

Obsługa

1 sekretarka

1 intendent

1 pomoc nauczyciela

11 woźnych

4 kucharki

1 konserwator

 

 

Załączamy kilka zdjęć

 
 
Przedszkole Publiczne w Strzyżowie jest czynne w godzinach od 6:30 do 16:30.  
Dzieci przyprowadzane są do przedszkola przez osoby dorosłe do godz. 8:30.

Opłaty za pobyt dziecka w Przedszkolu to opłata eksploatacyjna za dodatkowe świadczenia przedszkola wykraczające poza 5-cio godzinny czas realizacji podstawy programowej, której wysokość nie przekracza 1 zł za godzinę oraz kwota za całodzienne wyżywienie dziecka.

W czasie pobytu w Przedszkolu dziecko korzysta z 4 urozmaiconych posiłków: dziecka
- śniadania,
- drugiego śniadania,
- obiad - II danie,
- obiad – I danie (zupa).

W najmłodszych grupach 3 i 4-latków w porze poobiedniej dzieci leżakują. W pozostałych grupach, przewidziane są inne formy relaksu poobiedniego.
W Przedszkolu Publicznym w Strzyżowie prowadzone są dodatkowe zajęcia z języka  angielskiego (z wyłączeniem najmłodszych 3-latków), religii (dotyczy dzieci najstarszych), zabawy logopedyczne, w ramach wnoszonych przez rodziców opłat. Zajęcia dodatkowe odbywają się poza pięciogodzinnym czasem przeznaczonym na realizacje podstawy programowej.


 Przedszkole Publiczne w Strzyżowie współpracuje z innymi placówkami oświatowymi, instytucjami i zakładami pracy. Jest obecne i aktywne w życiu społeczności lokalnej. Na początku czerwca każdego roku odbywa się Piknik Rodzinny – Dni Otwarte Przedszkola. Przy przedszkolu działa teatr amatorski złożony z personelu placówki. Cyklicznie organizowane są również imprezy integracyjne dla rodziców zwane „BIESIADAMI PRZEDSZKOLNYMI”.

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

 

 

 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Ostatnia aktualizacja: 2019-07-16