Menu
Strona głowna  /  Dostępność
Dostępność

 

 

Deklaracja dostępności cyfrowej dla strony podmiotowej BIP

 


Wstęp deklaracji

Przedszkole Samorządowe ,, Michałki” w Strzyżowie zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej http://www.mgppstrzyzow.blizej.info/ oraz BIP Przedszkola Samorządowego ,,Michałki” w Strzyżowie (http://www.michalki.itl.pl/)

 

Data publikacji strony internetowej: 10.12.2019r.  Data ostatniej istotnej aktualizacji: 19.09 2020r.

 

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:

  • część plików nie jest dostępnych cyfrowo,
  • brak odpowiedniej struktury nagłówkowej artykułów,
  • niektóre zdjęcia z wydarzeń nie posiadają pełnych opisów alternatywnych,

 

Deklarację sporządzono dnia 21. 09. 2020 r., na podstawie samooceny.

 

Skróty klawiaturowe

Na stronie internetowej przedszkola istnieje ikonka symbol niepełnosprawności zawierająca menu dostępności  dotyczące komunikacji alternatywnych.

 

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

Dane adresowe Przedszkola Samorządowego ,,Michałki” w Strzyżowie :Przedszkole Samorządowe ,,Michałki” w Strzyżowie ul. Zawale 11, 38-100 Strzyżów

 

 

 

 

 


Ostatnia aktualizacja: 2021-03-11