Menu
Strona głowna  /  Aktualności  /  Uroczystość jubileuszowa Miejsko-Gminnego Przedszkola Publicznego w Strzyżowie
Uroczystość jubileuszowa Miejsko-Gminnego Przedszkola Publicznego w Strzyżowie
data dodania: 2015-10-05 19:22:13

Uroczystość rozpoczęła się Mszą Świętą sprawowaną w kościele przez ks. proboszcza dr Jana Wolaka. We mszy wzięły udział przedszkolaki wraz z nauczycielami i opiekunami placówki, licznie zaproszeni goście w tym emeryci i renciści – byli pracownicy przedszkola, przedstawiciele jednostek samorządowych oraz władze miasta na czele z burmistrzem p. Mariuszem Kawą i starostą p. Robertem Godkiem. Msza nawiązywała do patrona naszego miasta Św. Michała, gdyż to właśnie św. Michał był bohaterem tego szczególnego dnia. Po zakończonej mszy wszyscy udali się do M.G. Przedszkola na dalsze uroczystości. Na gości czekały atrakcje: wystawa archiwalnych zdjęć, kronika działalności przedszkola i prezentacja ciekawych zdjęć nauczycieli, którzy przeszli edukację od przedszkola do przedszkola oraz poczęstunek. Odrębną atrakcję stanowiły uroczystość otwarcia i „poświęcenie”Żłobka Samorządowego powstałego na terenie naszej placówki. Około 1300 ulicami miasta przeszedł barwny korowód przedszkolaków do Domu Kultury „Sokół”, gdyż dzieci czekały wyzwania artystyczne – program słowno-muzyczno-taneczny dla zaproszonych gości.

            Podczas gdy przedszkolaki przygotowywały się do występu, na sali widowiskowej rozpoczęła się część oficjalna. Zanim goście zasiedli na sali widowiskowej DK „Sokół” mogli podziwiać wystawę prac naszych przedszkolaków.

            Uroczystość części oficjalnej rozpoczęła pani dyrektor MGPP w Strzyżowie pani Maria Zięba serdecznie witając zebranych gości. Następnie głos zabrali pan Burmistrz Mariusz Kawa, pan Starosta Robert Godek, przedstawicielka związku zawodowego NSZZ „Solidarność” Anna Dziadek, przedstawiciel Rady Rodziców jak również przedstawicielka kuratorium z ramienia wojewody i kuratora pani Mariola Kiełboń. Goście obejrzeli prezentację multimedialną: „Krótki rys historyczny Przedszkola”, przygotowaną przez panią dyrektor i nauczycieli naszej placówki przedszkolnej.

            Najważniejszą część uroczystości stanowiło odczytanie dekretu nadania imienia, które to przedstawiła w swoim wystąpieniu pani Wioletta Drozd – przewodnicząca Rady Miasta i Gminy Strzyżów: i tak na podstawie uchwały Rady Miasta i Gminy z dnia 24.09.2015 Miejsko-Gminne Przedszkole Publiczne w Strzyżowie przemianowane zostało na Przedszkole Samorządowe „Michałki” co podnosi rangę naszej placówki gdyż nazwa integruje się z patronem naszego miasta. Po części oficjalnej nastąpiła część artystyczna.

            Część artystyczna w wykonaniu milusińskich przedszkolaków to była przysłowiowa „wisienka na torcie” – widać było pełne zaangażowanie podczas recytacji wierszy – śpiewu i poważnych tańców narodowych jak kujawiak, krakowiak, polonez, które to spotkały się z aplauzem widowni, bo czasem nieporadne a jakże piękne jest to, coautentyczne, co płynie z serca. Oprawa artystyczna to praca nauczycielek poszczególnych grup wraz z dziećmi. Pięknie zaprezentowały się panie Ewa, Madzia, Beata wykonując piosenkę z repertuaru Majki Jeżowskiej „Wszystkie dzieci nasze są” oraz jak zwykle niezawodny akompaniator pan dr Wojciech Motyka. Dzieci powróciły do przedszkola gdzie czekała na nie słodka niespodzianka a na gości czekał pyszny obiad przygotowany przez nasze niezawodne bardzo profesjonalne zaangażowane panie z obsługi przedszkola. Ta część nieoficjalna podczas obiadu z paniami, które kiedyś pracowały, były jednymi z nas niejednemu zakręciła łzę wzruszenia, bo czas biegnie nieubłaganie, mijają lata a wspomnienia pozostają w pamięci jak żywe. Ludzie starzeją się, odchodzą a nastaje nowe i to zderzenie starości, młodości to historia niejednego z nas związanego z przedszkolem.

 

Opracowała Ewa Piechowiak

 

 

Krótki rys historyczny Przedszkola w Strzyżowie

 

            Państwowe Przedszkole założone zostało w 1950 roku z lokalizacją w budynku szkoły podstawowej i liczyło 2 oddziały.

            W 1963 roku władze oświatowe i lokalne podejmują decyzje o budowie Państwowego Przedszkola w Strzyżowie. Prace budowlane niemal wszystkie wykonane zostały w czynie społecznym i tak 1 września 1965 roku w obecności władz wojewódzkich, powiatowych, miejskich oraz rodziców następuje uroczyste otwarcie przedszkola a na czele staje dyrektor Zofia Kruczek.

            Prace nad zagospodarowaniem terenów wokół przedszkola trwały do 1970 roku a wykonywali je pracownicy placówki wraz z rodzicami dzieci. O działalności przedszkola dowiadujemy się z bogato ilustrowanej kroniki wydarzeń, licznych zdjęć ze spotkań, uroczystości, imprez okolicznościowych oraz codziennej pracy dydaktyczno-wychowawczej.

            Rok 1980/81 był rokiem wielu zmian. Na początku października nastąpiło otwarcie drugiego budynku przedszkola. Prężnie działające zakłady tj. Fabryka Mebli, Polsport, Cukiernia „Roksana” oraz kolejne komitety rodzicielskie wspierały finansowo i rzeczowo wszelkie działania statutowe przedszkola.

Kolejne zmiany przyniósł rok 1982/83. Decyzją Kuratora Oświaty i Wychowania w Rzeszowie powstały 2 odrębne przedszkola: Przedszkole Nr 1 i Przedszkole Nr 2. Po kilku latach władze samorządowe Strzyżowa dokonały reorganizacji placówek wychowania przedszkolnego i żłobka będącego dotychczas w strukturach ZOZ.

            Połączone obiekty Nr 1, Nr 2 oraz Żłobek funkcjonowały od 1 września 1991 r. jako Miejsko-Gminny Ośrodek Opiekuńczo-Wychowawczy. Dyrektorem ośrodka zostają pani Maria Niepla oraz wicedyrektor pani Celina Szczepańska. W dniu otwarcia ośrodek liczył

- 8 oddziałów przedszkolnych,

- 3 oddziały 5-cio godzinne sześciolatków,

- 3 oddziały żłobka.

W strukturę organizacyjną włączono także 7 przedszkoli wiejskich jako filie:

-Godowej,

- Żyznowie,

- Wysokiej Strzyżowskiej,

- Dobrzechowie,

- Grodzisku,

- Żarnowej,

- Gliniku Charzewskim.

Miejsko-Gminny Ośrodek Opiekuńczo-Wychowawczy w 1994 roku przemianowano na Miejsko-Gminne Przedszkole Publiczne w Strzyżowie.

01.09.1995 roku na emeryturę przechodzi dyrektorka pani Maria Niepla a dyrektorem zostaje pani Magdalena Skawińska do 31.08.1999 roku.

W 1999 roku Rada Gminy i Miasta Strzyżów podejmuje decyzje o likwidacji przedszkoli filialnych w Żyznowie, Żarnowej, Grodzisku i Gliniku Charzewskim. Przedszkola te włączone zostają w strukturę szkolną jako oddziały 5-cio godzinne. W związku z wysokimi kosztami utrzymania, jak też niską frekwencją zlikwidowano również żłobek. Od 1.09.1999 – 31.11.1999 obowiązki dyrektora przyjmuje pani Jadwiga Stanek. Od 1.12.1999 roku dyrektorem zostaje pani Celina Szczepańska a wicedyrektorem pani Anna Dziadek. W latach 2000-2005 budynki przedszkola w Strzyżowie przechodzą pierwsze poważne remonty. W czerwcu 2005 odbywają się uroczyste obchody 40-lecia przedszkola.

Burmistrz Gminy i Miasta Strzyżowa pan Marek Śliwiński uhonorował MGPP w Strzyżowie prestiżową nagrodą „Zasłużony dla Gminy i Miasta Strzyżów”. Od 1 lipca 2005 funkcję dyrektora MGPP w Strzyżowie obejmuje pani Maria Zięba a funkcję wicedyrektora pełni nadal pani Anna Dziadek.

W latach 2005-2015 przedszkole w miarę możliwości finansowych i dzięki przychylności władz miasta przechodzi wiele remontów i modernizacji zarówno wewnątrz jak i na zewnątrz. Zyskuje również plac zabaw, zakupione zostały atestowane wyposażenia placu zabaw. Lata 2005-2015 to także czas rozwoju, doskonalenia i awansu zawodowego kadry przedszkola. Wysokie kwalifikacje kadry pedagogicznej procentuje ciekawą ofertą edukacyjną i podejmowaniem innowacji pedagogicznych. Nauczyciele zakładają również amatorski teatr wystawiający sztuki dla dzieci w oparciu o własne scenariusze i kostiumy. W celu integracji rodziców z kadrą przedszkola organizowane są „Biesiady przedszkolne” przynoszące dodatkowe środki finansowe przeznaczona dla dzieci z przedszkola. Promocją wychowania przedszkolnego są „Pikniki rodzinne”, „Rajdy piesze” i inne imprezy środowiskowe na trwale wpisujące się w kalendarz pracy przedszkola. Przedszkole prowadzi również program adaptacyjny dla dzieci.

W 2010 roku ze struktury MGPP w Strzyżowie odłączono przedszkola filialne w Dobrzechowie, Godowej i Wysokiej Strzyżowskiej.

Przyjętą uchwałą Rady Miasta w Strzyżowie z dnia 24.09.2015 z pełną akceptacją nauczycieli, dzieci, pracowników obsługi oraz przedstawicieli rady rodziców nasze przedszkole przemianowane zostaje na Przedszkole Samorządowe „Michałki” w Strzyżowie. Wybór nazwy w odniesieniu do patrona miasta związany jest z celami wychowawczymi przedszkola: budowaniem postaw patriotyzmu w tym również patriotyzmu lokalnego, postaw obywatelskich różnicowaniem w otaczającym świecie dobra i zła.

50 lat pracy przedszkola to przede wszystkim ogromna rzesza dzieci, które otwierały się jak kwiaty na otaczający je świat i rozbudzały swoją ciekawość. To także praca i wysiłek nauczycieli, wychowawców i innych pracowników, którzy organizowały optymalną przestrzeń dla rozwoju każdego dziecka.

ZAPRASZAMY DO GALERIIKomentarze
Dodaj komentarz
Imię i Nazwisko
Adres e-mail
Komentarz
Wpisz wynik: 2+3